Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Dodávka vody s DPH 27.09.2013
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2019
Zmluva Služby mobilného operátora s DPH 03.09.2012
Zmluva Služby technika BOZP s DPH 31.10.2011
Zmluva Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany s DPH 13.03.2006
Objednávka Osobné ochranné pracovné prostriedky s DPH 23.09.2015
Objednávka Osobné ochranné pracovné prostriedky s DPH 30.09.2015
Zmluva O nájme nebytových priestorov s DPH 30.09.2015
Zmluva O poskytovaní služby s DPH 25.08.2015
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 30.06.2016
Zmluva Dodatok týkajúci sa GDPR s DPH 07.06.2018
Zmluva O spracúvaní osobných údajov s DPH 15.05.2018
Zmluva O dielo - projekt s DPH 03.07.2019
Zmluva O nájme nebytových priestorov s DPH 28.09.2016
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2018
Zmluva mandátna zmluva s DPH 21.05.2020 BLR Sweet s.r.o.
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu 990,00 s DPH 03.12.2020 Nadácia Pontis
Zmluva Zmluva - stravovanie s DPH 25.08.2020
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2017
Zmluva Zmluva - služby mobilného operátora s DPH 24.08.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1314