• Voľné miesta na našej škole

  • Gymnázium Ladislava Dúbravu

   Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda   PRIJME DO ZAMESTNANIA

   učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

   s aprobáciou fyzika, informatika, matematika, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, anglický jazyk, nemecký jazyk 

   - v ľubovoľnej  kombinácii

   s možnosťou aj čiastočného úväzku

                                                                  
   Miesto práce:

   • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda


   Termín nástupu:

   • 01.09.2022


   Druh pracovného pomeru:

   • Trvalý pracovný pomer


   Mzda:

   • Od 915,- €


   Kvalifikačné predpoklady:

   • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
   • Bezúhonnosť
   • Zdravotná spôsobilosť


   Ďalšie požadované schopnosti:

   • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa


   Pracovná náplň:

   • Učiteľ strednej školy


   Zoznam požadovaných dokladov:

   • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
   • Súhlas so spracovaním osobných údajov
   • Žiadosť o prijatie do zamestnania
   • Životopis


   Dátum a miesto podania žiadosti:


   Termín podania: do 17.06.2022


   Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                   Smetanov háj 285/8

                                   929 01 Dunajská Streda

   Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111   Gymnázium Ladislava Dúbravu

   Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda   PRIJME DO ZAMESTNANIA

   na pozíciu - ekonóm

                                                                  
   Miesto práce:

   • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda


   Termín nástupu:

   • 01.09.2022


   Druh pracovného pomeru:

   • Trvalý pracovný pomer


   Mzda:

   • Od 692,- €


   Kvalifikačné predpoklady:

   • Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika  
   • Bezúhonnosť
   • Zdravotná spôsobilosť


   Ďalšie požadované schopnosti:

   • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa


   Pracovná náplň:

   • účtovanie, mzdové účtovanie, personalistika


   Zoznam požadovaných dokladov:

   • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
   • Súhlas so spracovaním osobných údajov
   • Žiadosť o prijatie do zamestnania
   • Životopis


   Dátum a miesto podania žiadosti:


   Termín podania: do 17.06.2022


   Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                         Smetanov háj 285/8

                                         929 01 Dunajská Streda
   Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

  • zatiaľ žiadne údaje