• Voľné miesta na našej škole

  • Gymnázium Ladislava Dúbravu

   Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda   PRIJME DO ZAMESTNANIA

   učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

   s aprobáciou informatika, matematika, dejepis, anglický jazyk, nemecký jazyk 

   - v ľubovoľnej  kombinácii

   s možnosťou aj čiastočného úväzku

                                                                  
   Miesto práce:

   • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda


   Termín nástupu:

   • 01.09.2023


   Druh pracovného pomeru:

   • Trvalý pracovný pomer


   Mzda:

   • Od 915,- €


   Kvalifikačné predpoklady:

   • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
   • Bezúhonnosť
   • Zdravotná spôsobilosť


   Ďalšie požadované schopnosti:

   • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa


   Pracovná náplň:

   • Učiteľ strednej školy


   Zoznam požadovaných dokladov:

   • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
   • Súhlas so spracovaním osobných údajov
   • Žiadosť o prijatie do zamestnania
   • Životopis


   Dátum a miesto podania žiadosti:


   Termín podania: do 23.06.2023


   Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                   Smetanov háj 285/8

                                   929 01 Dunajská Streda

   Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111


   Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

  • zatiaľ žiadne údaje