• Mgr. Dana Balážiová
   • Mgr. Dana BalážiováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Oktáva
    Fotoalbum
   • Mgr. Zuzana Bálintová
   • Mgr. Zuzana BálintováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Sekunda
    Fotoalbum
   • PaedDr. Linda Bugárová
   • PaedDr. Linda BugárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Tercia
    Fotoalbum
   • Mgr. Lorant Csefalvay
   • Mgr. Lorant CsefalvayUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.A
    Fotoalbum
   • Mgr. Anita Čoltková
   • Mgr. Anita ČoltkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Príma
    Fotoalbum
   • Mgr. Denisa Horváth Chochola
   • Mgr. Denisa Horváth ChocholaUčiteľka
    Triedna učiteľka: Kvarta
    Fotoalbum
   • Mgr. Adrián Hudák
   • Mgr. Adrián HudákUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.A
    Fotoalbum
   • Mgr. Priska Kállayová
   • Mgr. Priska KállayováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
    Fotoalbum
   • Mgr. Ivana Kapitančíková
   • Mgr. Ivana KapitančíkováUčiteľkaFotoalbum
  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
   • gymds@zupa-tt.sk gymds@gymds.sk
   • +421/315527527 Mgr. Monika Sihelská - riaditeľka školy +421/315510078 Mgr. Bernadeta Véghová - zástupkyňa riaditeľa +421/315522334 Mgr. Denisa Bódisová - tajomníčka +421/315510079 Klára Sebőková - hospodárka
   • Smetanov háj 285/8, 92901 Dunajská Streda
   • riaditel@gymds.sk zastupkyna@gymds.sk sekretariat@gymds.sk
   • www.gymds.sk https://gymnaziumds.edupage.org/?
 • Fotogaléria

  • Deň cudzích jazykov
  • Vianočné trhy
  • 70. výročie založenia školy
  • Deň študentstva
  • Halloween
  • Deň TTSK
  • Exkurzia v Múzeu školstva
  • Lyžiarsky vícvik
  • Deň cudzích jazykov
  • Dobročinné aktivity študentov
  • Rodičovská akadémia
  • Vianočné trhy na škole