Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Monika Sihelská Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Dana Balážiová Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva
Zástupca v triede: Kvinta
 
 
Mgr. Zuzana Bálintová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda
Zástupca v triede: Kvarta
 
 
Mgr. Mária Benediková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Linda Bugárová Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia
Zástupca v triede: II.A
 
 
Mgr. Lóránt Cséfalvay Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
 
 
Mgr. Anita Čoltková Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma
 
 
Mgr. Denisa Horváth Chochola Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta
Zástupca v triede: Sekunda
 
 
Mgr. Adrián Hudák Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
Zástupca v triede: Tercia
 
 
Mgr. Priska Kállayová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Tomáš Kenyeres Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Edita Kissová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: Sexta
 
 
PaedDr. Martin Klement, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Nora Kubiková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: Oktáva
 
 
PhDr. Veronika Nagyová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta
Zástupca v triede: Príma
 
 
PaedDr. Beáta Pácalová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: Septima
 
 
Mgr. Zuzana Reháková Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta
 
 
Mgr. Klára Šándorová Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima
 
 
Mgr. Bernadeta Véghová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
 
 
Mgr. Mária Vermes Baán Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lilla Vrábel Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.11.2019

Počítadlo

Počet návštev: 1457882