• GO GREEN 2022
    • GO GREEN 2022

    • 04.07.2022 09:25
    • Piatok, 24.jún 2022, bol pre našu školu výnimočný. Pod záštitou Nadácie ZSE sme usporiadali celoškolské environmentálne podujatie s názvom Go Green.
    • viac
    • GLD má Talent
    • GLD má Talent

    • 08.06.2022 11:30
    • A veru nie iba jeden, ale hneď niekoľko! Posledný májový deň bol toho dôkazom. V koncertnej sále ZUŠ v Dunajskej Strede, sme všetci pekne oblečení obsadili svoje miesta a netrpezlivo sme čakali na našich spolužiakov, ktorí sa prihlásili do talentovej súťaže s názvom „Gymnázium Ladislava Dúbravu má talent“, aby nám ukázali, čo sa v nich skrýva.

      

    • viac
    • Deň narcisov aj u nás
    • Deň narcisov aj u nás

    • 06.05.2022 21:03
    • Naša škola sa pravidelne aktívne zapája do charitatívnej zbierky s názvom Deň narcisov, nevynechali sme ju ani tento rok.

    • viac
    • Celosvetový deň žien a dievčat v IT
    • Celosvetový deň žien a dievčat v IT

    • 06.05.2022 17:34
    • GIRL’S DAY - Celosvetový deň žien a dievčat v IT oslávili 28. apríla 2022 aj naše študentky. Zúčastnili sa online podujatia, ktoré sa na Slovensku tradične koná vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci už od roku 2014.
    • viac
    • Deň Zeme
    • Deň Zeme

    • 26.04.2022 19:18
    • Rozsiahle poškodzovanie životného prostredia núti odborníkov celého sveta zamýšľať sa a hľadať spôsoby jeho ochrany.  Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a sme na daroch poskytovaných prírodou závislí. Preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a chrániť jeho poklady i pre budúce generácie a zdravý život na Zemi.

    • viac