• OZNAM

      Vážení rodičia!

      Dňa 22.9.2021 (streda) od 17:00 sa uskutoční plenárna schôdza SRRZ - RZ pri gymnáziu v exteriéri školy. Prineste si so sebou dobrú náladu, teplé oblečenie a pohodlné topánky.

      Hneď po skončení plenárnej schôdze prebehnú triedne schôdze.

     • OZNAM

      Dňa 16.9.2021 (štvrtok) sa bude vyučovať podľa rozvrhu s 30-minútovými hodinami.

      Vyučovanie sa končí o 11:35.

      vedenie školy

     • OZNAM

      Vážení rodičia, milí študenti!

      Dňa 2. septembra 2021 sa uskutoční otvorenie školského roka 2021/2022 v triedach o 8:30 hod. (cca do 9:30 hod.).

      Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Žiaci školy:

      - predkladajú pri prvom nástupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi 02.09.2021 pri vstupe do budovy. Tlačivo nájdete pod textom - ako prílohu. Kto by mal problém s vytlačením tohto tlačiva, môže si ho vyzdvihnúť na vrátnici školy 31.8. 2021 od 8.00 do 13.00 hod.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 22. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje