•  2% alebo 3% dane z príjmu za rok 2023 Občianske združenie SRRZ - RZ pri Gymnáziu

     23. 1. 2024

      2% alebo 3% dane z príjmu za rok 2023

     Milí rodičia, absolventi a priatelia školy,

     i tento rok sa na Vás obraciame so žiadosťou o darovanie 2% dane
     z príjmu pre Gymnázium. Ak máte záujem o pomoc škole, čítajte celý
     článok a dozviete sa viac.

     Ďakujeme!

     Údaje k poukázaniu 2% z dane:
     názov organizácie : Občianske združenie SRRZ - RZ pri Gymnáziu
     právna forma: občianske združenie

     sídlo: Smetanov háj 285/8, 929 01

     Dunajská Streda

     IČO: 173196170533

     Za 2% alebo 3% Vašej dane, ktoré námu združeniu poukážete Vám srdečne
     ďakujeme.
     Vážení rodičia a priatelia školy,
     napriek dnešnej ťažkej situácii sa mnohí z Vás
     rozhodli pomôcť škole odvedením 2% alebo 3% zo svojich daní na účet nášho
     občianskeho združenia. Z takto získaných finančných prostriedkov sme počas
     uplynulých rokov zabezpečili väčší počet počítačov, začali sme obnovovať
     školský nábytok a mohli sme nakúpiť množstvo učebných pomôcok,
     športových potrieb, podporiť účasť detí na rôznych súťažiach a pod. Za túto
     pomoc Vám opätovne ďakujeme.
     Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% alebo
     3% zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu v zmysle zákona
     595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli
     využiť na ďalšie zlepšovanie vzdelávacích a pracovných podmienok našich
     detí.
     V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť škole, vyplňte Vyhlásenie a
     Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
     Tlačivo môžete nájsť v prílohe tohto mailu a stiahnuť si ho.
     Za Vašu pomoc, že Ste sa rozhodli pomôcť aj napriek ťažkej situácii Vám
     vopred ďakujeme.

     Bibiana Ben Mami
     Predsedkyňa RRZ

      

    • OZNAM

     14. 12. 2023

     Dňa 18.12.2023 (pondelok) sa bude z technických príčin vyučovať podľa rozvrhu s 30-minútovými hodinami. Vyučovanie sa končí 11:35.

    • Rodičovské združenie

     9. 11. 2023

     Vážení rodičia,

     pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 15.11.2023 (streda) o 16:30 hod.

     V čase od 16:30 hod. do 18:00 hod. bude prebiehať aj informačná časť (možné individuálne stretnutia so všetkými vyučujúcimi).

    • ZBER PAPIERA

     12. 10. 2023

     Milí študenti,

     aj tento rok naša škola organizuje

     Aktuality - Zber papiera - Oficiální stránky obce PodbielŠkolstvo - Zber papiera - Oficiálne stránky obce Nižná

      

     ZBER  PAPIERA,

     do ktorého sa môžete zapojiť

     16.- 20.10.2023

              

      

     Vaše papierové balíčky prevezmeme

     pred budovou školy.

      

      

     UPOZORNENIE:   KARTÓNY NEZBIERAME!

      

     Novinový papier NESMIE BYŤ ZMIEŠANÝ s kartónmi.

    • Oznam

     21. 9. 2023

     Dňa 25.9.2023 (pondelok) sa bude z technických príčin vyučovať podľa rozvrhu s 30-minútovými hodinami.

    • OZNAM

     12. 9. 2023

     Plenárna schôdza RZ sa uskutoční dňa 18.9.2023 (pondelok) o 17:00 hod. Vaša účasť je nutná. Po skončení prebehnú triedne schôdze v triedach.

    • Oznam

     23. 8. 2023

     Vážení rodičia, milí študenti!

     Dňa  4. septembra 2023  o 9:00 hodsa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024.  

    • Oznam

     16. 6. 2023

     Riaditeľka školy udeľuje žiakom Gymnázia Ladislava Dúbravu riaditeľské voľno na deň 29.júna 2023 (štvrtok) z organizačných dôvodov.

    • Oznam

     22. 6. 2023

     Dňa 23.6.2023 kvôli horúčave sa bude vyučovať podľa rozvrhu s 30-minútovými hodinami.

     Vyučovanie sa končí: šiesta hodina 11:35, siedma hodina 12:10.

   • GLD má Talent 2023
    • GLD má Talent 2023

     13. 6. 2023
     Druhý ročník podujatia GLD má Talent potvrdil, že sme postavili základ  prekrásnej tradícii, ktorá vytvára priestor prejaviť sa každému študentovi, ktorý sa okrem štúdia venuje aj rozvíjaniu svojho nadania. 
    • Oznam

     19. 5. 2023

     Riaditeľka školy udeľuje žiakom Gymnázia Ladislava Dúbravu riaditeľské voľno na dni 22.mája 2023 (pondelok) a 23.mája 2023 (utorok) z dôvodu konania maturitných skúšok.

    • Oznam

     26. 4. 2023

     Riaditeľka školy udeľuje žiakom Gymnázia Ladislava Dúbravu riaditeľské voľno na deň 4.mája 2023 (štvrtok) z dôvodu konania prijímacích skúšok.