• O našej škole

    •  

     Štúdium na gymnáziu, vzhľadom na svoju širokospektrálnosť a hĺbku, je najvhodnejšou prípravou na štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole, nadstavbové štúdium či iné formy pomaturitného vzdelávania.

     Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnom štúdiu a v 8-ročnom štúdiu. V štvorročnom štúdiu študujú žiaci po ukončení 9.ročníka ZŠ a v osemročnom štúdiu po úspešnom ukončení 5.ročníka ZŠ

     V súčasnosti má naša škola 12 tried, z toho je 8 tried v osemročnom štúdiu a 4 triedy v štvorročnom štúdiu.  Na škole sa vyučujú 2 cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk). Škola podľa záujmu žiakov ponúka vo vyšších ročníkoch v obidvoch formách bohatý výber voliteľných predmetov. Žiaci majú možnosť pracovať v rôznych krúžkoch zameraných na šport, jazyky, prácu s počítačom, internet, grafológiu, divadlo, matematiku a pod.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
   • gymds@zupa-tt.sk gymds@gymds.sk
   • +421/315527527 Mgr. Monika Sihelská - riaditeľka školy +421/315510078 Mgr. Bernadeta Véghová - zástupkyňa riaditeľa +421/315522334 Mgr. Denisa Bódisová - tajomníčka +421/315510079 Klára Sebőková - hospodárka
   • Smetanov háj 285/8, 92901 Dunajská Streda
   • riaditel@gymds.sk zastupkyna@gymds.sk sekretariat@gymds.sk
   • www.gymds.sk https://gymnaziumds.edupage.org/?
 • Fotogaléria

  • Deň cudzích jazykov
  • Vianočné trhy
  • 70. výročie založenia školy
  • Deň študentstva
  • Halloween
  • Deň TTSK
  • Exkurzia v Múzeu školstva
  • Lyžiarsky vícvik
  • Deň cudzích jazykov
  • Dobročinné aktivity študentov
  • Rodičovská akadémia
  • Vianočné trhy na škole