• AKTUALITY

   • Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023

     
    14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
    15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk
    16. marec 2023 (štvrtok) – matematika
     
    Základné informácie nájdete tu.
    Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov nájdete tu.