• Mgr. Eva Fodorová
   • Mgr. Eva FodorováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Príma
   • Ing. Alžbeta Földesová
   • Ing. Alžbeta FöldesováNepedagogický zamestnanec
   • Jozef Képesi
   • Jozef KépesiNepedagogický zamestnanec
   • PaedDr. Martin Klement, PhD.
   • PaedDr. Martin Klement, PhD.Učiteľ
   • PaedDr. Monika Magyaricsová, PhD.
   • PaedDr. Monika Magyaricsová, PhD.Učiteľka
   • Mgr. Marián Nagy
   • Mgr. Marián NagyUčiteľ
    Triedny učiteľ: Sekunda