• Mgr. Zuzana Bálintová
   • Mgr. Zuzana BálintováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Kvarta
   • Mgr. Mária Benediková
   • Mgr. Mária BenedikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Sexta
   • PaedDr. Linda Bugárová
   • PaedDr. Linda BugárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Kvinta
   • Mgr. Lorant Csefalvay
   • Mgr. Lorant CsefalvayUčiteľ
    Triedny učiteľ: III.A
   • Mgr. Anita Čoltková
   • Mgr. Anita ČoltkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Tercia
   • Mgr. Adrián Hudák
   • Mgr. Adrián HudákUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV.A
   • Mgr. Ivana Kapitančíková
   • Mgr. Ivana KapitančíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A