Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 8200001807 telefónny poplatok 937,12 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy
Faktúra 405612019 odborná literatúra 58,80 s DPH 14.01.2019 AJFA + AVIS Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 469019 členský poplatok za rok 2019 33,00 s DPH 04.02.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 20190006 dodávka a montáž vonkajšieho parapetu 48,00 s DPH 25.01.2019 ASPECT LINE, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 1712190006 údržbárske práce - radiátory 115,20 s DPH 17.01.2019 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 1051834594 elektrická energia 145,65 s DPH 16.01.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 3500447707 telefónne poplatky - mobil 15,60 s DPH 16.01.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 70886436 Virtuálna knižnica 165,60 s DPH 16.01.2019 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 012019 tepelná energia 971,76 s DPH 14.01.2019 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 8226139724 telefónne poplatky 53,86 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 2002758101 vodné a stočné 222,00 s DPH 14.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 2019004 obehové čerpadlo 130,00 s DPH 14.01.2019 Ing. Pavol Vígh Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 8224107489 telefónne poplatky 55,94 s DPH 14.01.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 19010190 nájomné - alarm 1. štvrťrok 162,29 s DPH 14.01.2019 FANIT s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 152019 služby technika PO 51,00 s DPH 14.01.2019 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 1011900059 elektrická energia 173,08 s DPH 14.01.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2012
Faktúra 1011909878 elektrická energia 183,24 s DPH 04.02.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 19011 služby BOZP 40,00 s DPH 06.02.2019 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1230