Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 8200001807 telefónny poplatok 937,12 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy
Faktúra 19011 služby BOZP 40,00 s DPH 06.02.2019 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 2802019 obedy zamestnancov 220,32 s DPH 12.02.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 2922019 obedy študentov 831,00 s DPH 12.02.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 1051900357 elektrická energia 259,35 s DPH 12.02.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 3600007638 telefónne poplatky 15,60 s DPH 11.02.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 190001 nájom telocvične 300,00 s DPH 08.02.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 190004 nájom telocvične 300,00 s DPH 08.02.2019 Základná škola Smetanov háj Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 8226139724 telefónne poplatky 53,86 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 022019 tepelná energia 971,76 s DPH 14.02.2019 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 1011909878 elektrická energia 183,24 s DPH 04.02.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 469019 členský poplatok za rok 2019 33,00 s DPH 04.02.2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 20190006 dodávka a montáž vonkajšieho parapetu 48,00 s DPH 25.01.2019 ASPECT LINE, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 1712190006 údržbárske práce - radiátory 115,20 s DPH 17.01.2019 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 1051834594 elektrická energia 145,65 s DPH 16.01.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 3500447707 telefónne poplatky - mobil 15,60 s DPH 16.01.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 14.02.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 20190002 demontáž a montáž el. bojlera 228,00 s DPH 14.02.2019 Attila Kováts Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 405612019 odborná literatúra 58,80 s DPH 14.01.2019 AJFA + AVIS Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 8228180864 telefónne poplatky 53,52 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1230