• OZNAM - dištančné vzdelávanie

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ - Číslo: 2020/21911:1-A1810 bude na našej škole od 13.12.2021 do 17.12.2021 prebiehať dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu. 

     • OZNAM

     • Dňa 3.11.2021 (streda) sa bude z technických príčin vyučovať podľa platného rozvrhu s 30-minútovými hodinami.

       

      vedenie školy

     • OZNAM

     • Dňa 27.10.2021 (streda)  bude riaditeľské voľno.

      Jesenné prázdniny trvajú od 28.10 do 29.10.2021.

      Vyučovanie po prázdninách začína 2.11.2021 (utorok).

       

      vedenie školy

     • Deň energetiky na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede

     • V dnešnom modernom svete je možné už skoro všetko, ale bez energie nemôžeme spraviť takmer nič. Energia je to, čo poháňa naše autá. Energia je to, čo poháňa naše telo a umožňuje nám hýbať sa a premýšľať. Energia je to, čo rozsvecuje žiarovku v našich domovoch. Môžeme povedať, že vo všetkom, čo vnímame a prežívame, „má prsty“ energia. V každom okamihu je energia úzko spätá s podstatou našej existencie.

      1. október je na Slovensku významným dňom, je to Deň energetiky. V tento deň sa v energetických závodoch a spoločnostiach podnikajúcich v oblasti energií a energetiky hodnotia dosiahnuté výsledky a udeľujú pamätné medaily pri životných a pracovných jubileách odborníkom tohto odvetvia.

      V tomto školskom roku sme 1. októbra na našej škole usporiadali celoškolské podujatie na tému Energia okolo nás. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

      Už od vzniku nápadu prebiehali potrebné prípravy, ktorých sa pod vedením učiteľky fyziky, Moniky Magyaricsovej, ujali študenti II.A. Pracovali s veľkým entuziazmom, organizovali vystúpenia spolužiakov, zdobili školu, moderovali celé podujatie. Aj technickú realizáciu podujatia (ozvučenie, premietanie) zabezpečili študenti nášho gymnázia.

      Deň energetiky svojím úvodným slovom otvorila riaditeľka gymnázia, Mgr. Monika Sihelská, ktorá vyzvala osem tímov, aby pristúpili k prezentácii svojich projektov a pokusov na tému Energia okolo nás .

      Ako prvé vystúpili dievčatá z triedy Tercia a prezentovali pokus, pomocou ktorého demonštrovali, ako využívali starovekí Gréci vodnú paru na pohon svojich zariadení. O súčasných elektrárňach na Slovensku nám porozprávala študentka II.A triedy. Chlapci z triedy Kvarta na fungujúcom modeli ukázali, ako môže slnečná energia poháňať malý motorček. Od študentov triedy III.A sme získali prehľad o tom, ako sa využívajú obnoviteľné zdroje energie (slnečná, veterná a geotermálna) v našom regióne. Zároveň nám predviedli malý veterný generátor, pomocou ktorého dokázali rozsvietiť lampičku. Aké sú novinky v oblasti architektúry a bývania, ktoré šetria elektrickou energiou a aké realizácie tohto nového typu bývania existujú na Slovensku, sme sa dozvedeli od študentov Kvinty. Svoju prednášku spestrili fungujúcim modelom inteligentného domu, v ktorom diaľkové riadenie vetrania, osvetlenia a merania hladiny vody v bazéne naprogramovali sami pomocou mikroprocesora Microbitu. Dievčatá z triedy Septima predviedli krásnu prezentáciu s pútavou grafikou a animáciami o elektromobiloch. Naše školské publikum sa tešilo aj z prednášky študentky II.A, ktorá zábavnou formou ukázala, že aj naše telo je malá elektráreň a ako získavame energiu pre naše životné funkcie. Posledným prezentujúcim bol žiak triedy Kvarta, ktorého oslovila vízia vynálezcu Nikola Teslu o bezdrôtovom prenose elektrickej energie. Zostrojil malú maketu, na ktorej vysvetlil základné princípy fungovania tohto vynálezu. Deň energetiky na našej škole bol naozaj pestrý.

      Po každej prednáške nasledovali súťažné otázky. Naše moderátorky zisťovali, či si diváci zapamätali najdôležitejšie fakty a zaujímavosti z vystúpení spolužiakov. Bolo to skutočne pozorné obecenstvo a aj aktivita bola veľká, pretože najlepšie odpovede boli ocenené sladkosťami. Na záver prebehlo hlasovanie všetkých zúčastnených za najlepší projekt.

      Víťazi si vďaka podpore Nadácie ZSE odniesli hodnotné ceny. Bez odmeny neodišli ani ostatní účastníci. Okrem zaujímavých informácií si z tohto výnimočného dňa odniesli i malý darček.

      Celé podujatie sa nieslo vo veľmi príjemnej a tvorivej atmosfére, rovnako poukázalo na netradičné využitie medzipredmetových vzťahov v praktických ukážkach, čo je pre nás veľkou výzvou, aby sme túto aktivitu zorganizovali aj o rok.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia!

      Dňa 22.9.2021 (streda) od 17:00 sa uskutoční plenárna schôdza SRRZ - RZ pri gymnáziu v exteriéri školy. Prineste si so sebou dobrú náladu, teplé oblečenie a pohodlné topánky.

      Hneď po skončení plenárnej schôdze prebehnú triedne schôdze.  

     • OZNAM

     • Dňa 16.9.2021 (štvrtok) sa bude vyučovať podľa rozvrhu s 30-minútovými hodinami.

      Vyučovanie sa končí o 11:35.

       

      vedenie školy

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Dňa  2. septembra 2021 sa uskutoční otvorenie školského roka 2021/2022 v triedach o 8:30 hod. (cca do 9:30 hod.).

      Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       

      Žiaci školy:

      - predkladajú pri prvom nástupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi 02.09.2021 pri vstupe do budovy. Tlačivo nájdete pod textom - ako prílohu. Kto by mal problém s vytlačením tohto tlačiva, môže si ho vyzdvihnúť na vrátnici školy 31.8. 2021 od 8.00 do 13.00 hod.

      - pri každom vstupe do školy si dezinfikujú ruky dezinfekciou, ktorá je umiestnená pri vstupných vchodových dverách.

      - vstupujú do budovy školy len hlavným vchodom, kde bude zabezpečený ranný filter.

      - nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy.

       

      Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

       

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

      Vopred Vám ďakujeme

     • Voľné pracovné miesto - ekonóm

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      na pozíciu - ekonóm

                                                                     

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

      Termín nástupu:

      • 01.09.2021

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

      Mzda:

      • Od 692,- €

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika  
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

      Pracovná náplň:

      • účtovanie, mzdové účtovanie, personalistika

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania
      • Životopis

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 20.08.2021

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

     • Prijímacie konanie - 2.kolo, 4-ročné štúdium

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 9.ročníka ZŠ, že sa na našej škole bude konať 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 - 4-ročné štúdium.

      Termín konania prijímacích skúšok - 22.6.2021

     • ZBER PAPIERA od 10.5.-14.5.2021

     • Zber papiera

       

      Aj vy môžete prispieť k ochrane životného prostredia, keď sa zapojíte do zberu papiera. Zber bude prebiehať od 10.5.-14.5.2021. Zaviazaný papier odovzdajte p. školníkovi v čase od 8:00-14:00.

      ĎAKUJEME

      PROSÍME, KARTÓNY NENOSTE!