• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje žiakom Gymnázia Ladislava Dúbravu riaditeľské voľno na deň 25.mája 2022 (streda) z dôvodu konania maturitných skúšok 2022.

     • Voľné pracovné miesto - učiteľ strednej školy

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

      s aprobáciou fyzika, informatika, matematika, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, anglický jazyk, nemecký jazyk 

      - v ľubovoľnej  kombinácii

      s možnosťou aj čiastočného úväzku

                                                                     

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      Termín nástupu:

      • 01.09.2022

       

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

       

      Mzda:

      • Od 915,- €

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

       

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

       

      Pracovná náplň:

      • Učiteľ strednej školy

       

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania
      • Životopis

       

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 17.06.2022

       

      Adresa podania:    Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                      Smetanov háj 285/8

                                      929 01 Dunajská Streda

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

    • Deň narcisov aj u nás
     • Deň narcisov aj u nás

     • Naša škola sa pravidelne aktívne zapája do charitatívnej zbierky s názvom Deň narcisov, nevynechali sme ju ani tento rok.

    • Celosvetový deň žien a dievčat v IT
     • Celosvetový deň žien a dievčat v IT

     • GIRL’S DAY - Celosvetový deň žien a dievčat v IT oslávili 28. apríla 2022 aj naše študentky. Zúčastnili sa online podujatia, ktoré sa na Slovensku tradične koná vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci už od roku 2014.