• OZNAM

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Dňa  2. septembra 2021 sa uskutoční otvorenie školského roka 2021/2022 v triedach o 8:30 hod. (cca do 9:30 hod.).

      Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       

      Žiaci školy:

      - predkladajú pri prvom nástupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi 02.09.2021 pri vstupe do budovy. Tlačivo nájdete pod textom - ako prílohu. Kto by mal problém s vytlačením tohto tlačiva, môže si ho vyzdvihnúť na vrátnici školy 31.8. 2021 od 8.00 do 13.00 hod.

      - pri každom vstupe do školy si dezinfikujú ruky dezinfekciou, ktorá je umiestnená pri vstupných vchodových dverách.

      - vstupujú do budovy školy len hlavným vchodom, kde bude zabezpečený ranný filter.

      - nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy.

       

      Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

       

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

      Vopred Vám ďakujeme