• Voľné pracovné miesto - ekonóm

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      na pozíciu - ekonóm

                                                                     

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

      Termín nástupu:

      • 01.09.2021

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

      Mzda:

      • Od 692,- €

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika  
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

      Pracovná náplň:

      • účtovanie, mzdové účtovanie, personalistika

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania
      • Životopis

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 20.08.2021

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111