• Oznam pre uchádzačov o štúdium

     • Vážení rodičia,

      prijímacie skúšky sa budú konať od 03.mája 2021 do 10. mája 2021 nasledovne:

      1. termín:   03. mája 2021 – 4-ročné a 8-ročné štúdium

      2. termín:   10. mája 2021 – 4-ročné štúdium

      Dnes 22. apríla 2021 sme Vám odoslali na email potvrdenie o prijatí a registrácii prihlášok Vašich detí na našu školu. Prosíme o potvrdenie prijatia mailovej správy, ktorá Vám bola doručená. V prípade, že ste správu nedostali, kontaktujte nás na adrese bodisova.denisa@zupa-tt.sk, alebo v pracovnom čase na tel. čísle 031/5522331 alebo 0911639111

      Presné inštrukcie a pozvánka na prijímacie skúšky Vám budú doručené začiatkom budúceho týždňa na potvrdené mailové adresy.

     • Informácie k nástupu žiakov na prezenčnú formu vyučovania od 26.04.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      od pondelka 26.04.2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 12. apríla 2021 Číslo: 2021/12811:1-A1810 sa budeme riadiť „regionálnym COVID automatom“.

      Nakoľko je okres Dunajská Streda „červený okres“ (2. stupeň varovania), pôjdu do školy okrem tried IV.A a Oktávy aj žiaci tried Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty.

      Podmienky nástupu žiakov na prezenčnú formu vzdelávania upresňujú nižšie uvedené pravidlá pre školy:

      1. čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom – odovzdať pri vstupe do budovy triednemu učiteľovi,

      2.negatívny výsledok testu žiaka a jedného zákonného zástupcu absolvovaného individuálne vo fungujúcich MOM nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke v zmysle vyhlášky RÚVZ – predložiť k nahliadnutiu triednemu učiteľovi,

      3. nosenie rúška v budove školy.

      Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

       

      Tešíme sa na Vás.