• OZNAM K NÁSTUPU KONČIACICH ROČNÍKOV NA PREZENČNÚ FORMU VYUČOVANIA

     • Na základe aktuálnej, platnej legislatívy a v zmysle pokynu odboru školstva TTSK bude vyučovanie Oktávy a IV.A od 22. 03. 2021 až do odvolania prebiehať prezenčnou formou  podľa upraveného rozvrhu.

      Prezenčná forma vyučovania bude za podmienok negatívneho testu žiakov, ktoré prinesú do školy a čestného prehlásenia o bezinfekčnosti domácnosti.

      V ďalšom období bude forma vyučovania závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku, respektíve podľa vývoja v regiónoch.

      Vyučovanie pre študentov ostatných ročníkov bude v čase od 22. 03. 2021 až do odvolania prebiehať naďalej dištančnou formou. 

     • OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že od 15. 03. 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak aj v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá. Podľa Covid automatu sa nachádzame v IV. stupni varovania.