• Gratulujeme - Študentka roka 2020

     • Študentka roka 2020

      BARBARA FARAGÓOVÁ, IV.A

      Titul študentka roka dostala za dobrý prospech a vzorné správanie, za vzornú prácu predsedníčky školského parlamentu a za reprezentáciu školy v mimoškolských aktivitách charitatívneho a  kultúrneho charakteru.

     • OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že od 22. 02. 2021 do 26. 02. 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak aj v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá. Podľa Covid automatu sa nachádzame v IV. stupni varovania.

      V zmysle Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021 sú jarné prázdniny pre Trnavský kraj.

     • OZNAM

     • Od 15.2.2021 zostávame na dištančnej forme vzdelávania, nakoľko je okres Dunajská Streda v covid-automate čierny. O prípadných zmenách Vás budeme ihneď informovať.

     • OZNAM - ZMENA NÁSTUPU MATURANTOV DO ŠKOLY

     • Na základe usmernenia OŠ TTSK oznamujeme, že návrat maturantov na prezenčnú formu vzdelávania sa presúva na termín 15. február 2021. 

      Podrobnejšie informácie o testovaní a podmienkach nástupu do školy Vám včas oznámime.

      Budúci týždeň  sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní.