• OZNAM

     • Nakoľko Trnavský samosprávny kraj v súčasnej dobe nevydáva súhlas k otvoreniu škôl prezenčnou formou, pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozhodnutia MŠVVaŠ.

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať.