• Aktuálne voľné pracovné miesta‎

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

                     s jedným, dvomi resp. tromi aprobáciami z predmetov matematiky, fyzika,

                                                                      informatika a dejepis.

       

       

       

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      Termín nástupu:

      • 01.09.2020

       

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

       

      Mzda:

      • Od 915,- €

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

       

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

       

      Pracovná náplň:

      • Učiteľ strednej školy

       

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania, Životopis

       

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 04.06.2020

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

     • Rozlúčka

     • Milí maturanti!

      Prihováram sa Vám takto netradične, pretože sa nachádzame v netradičnej situácii ovplyvnenej koronavírusom COVID - 19.

      Tento nepríjemný vírus ovplyvnil náš doterajší spôsob života a aj spôsob konania – nekonania tradičnej maturitnej skúšky. Niektorí sa z tejto situácie – výpočtu z priemeru známok získaných počas štúdia, tešíte, iní ju považujete za nespravodlivú. To dnes asi nevyriešime.

      Isté však je, že podiel na Vašich výsledkoch majú triedne učiteľky a pedagógovia, ktorí sa snažili sprostredkovať Vám čo najviac vedomostí a zručností - samozrejme aj Vaša rodina, ktorá Vás podporovala a vytvárala Vám zázemie. Výsledky, ktoré ste dosiahli možno neodzrkadľujú Váš potenciál, to, čo by ste mohli, ale odzrkadľujú len to, čo sa Vám chcelo. Ale čas ukáže, či sa v budúcnosti budete vedieť presadiť, zúročiť to, čo ste sa naučili a dosiahnuť to, po čom túžite.

      Verím, že sa ešte stretneme, že sa s nami podelíte o úspechy aj neúspechy v osobnom či pracovnom živote. Vždy Vás radi uvidíme.

      Milí maturanti, prajem Vám, aby ste svoje schopnosti a možnosti, ktoré sa pred Vami otvárajú, využili, aby ste sa v silnej konkurencii presadili, aby ste robili v čo najväčšej miere to, čo Vás baví a aby Vás Vaša práca napĺňala radosťou a uspokojením.

       

      Mgr. Monika Sihelská

      riaditeľka školy

       

      Riaditeľka školy udeľuje pochvalu:

      Tamare Antal za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Noémi Czikhardtovej za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Natálii Fodorovej za výborný prospech a reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach.

      Linde Gálffyovej za výborný prospech a reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach.

      Ariele Šťastnej za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Marekovi Sartorisovi za výborný prospech, reprezentáciu školy v geografickej olympiáde a na predmetových súťažiach.

      Petrovi Benešovi za výborný prospech a reprezentáciu školy v športových súťažiach.

      Alexandre Balódi za výborný prospech a reprezentáciu školy na dobročinných podujatiach.

     • Rozlúčka

     • Milí maturanti!

      Prajeme Vám veľa zdravia, osobného šťastia a úspechov v pracovnom živote. Nech sa Vám darí!

      ;) pedagogický zbor a nepedagogickí zamestnanci