• GO GREEN 2022
   • GO GREEN 2022

   • 04.07.2022 09:25
   • Piatok, 24.jún 2022, bol pre našu školu výnimočný. Pod záštitou Nadácie ZSE sme usporiadali celoškolské environmentálne podujatie s názvom Go Green.
   • Go Green

    Cieľom tejto výchovno-vzdelávacej aktivity  bolo zvýšiť environmentálne cítenie mladých ľudí, poukázať na aktuálne problémy životného prostredia, hľadanie konkrétnych riešení a dosiahnutie uplatňovania ekologického myslenia a správania sa v našom každodennom živote.

    Podujatie sa nieslo v duchu štyroch prírodných živlov - oheň, voda, vzduch a pôda. Séria pokusov, náučných prezentácií a zaujímavých aktivít priblížila študentom silu a dôležitosť týchto prírodných živlov, ale aj uvedomenie si nevyhnutnej rovnováhy medzi činnosťou človeka a silou prírody.

    Naši študenti si pripravili zaujímavé prezentácie o týchto témach:

    Virtuálna voda (Fenes, Gašparová, Ráczová, Cserepes – III.A)

    Uhlíková stopa (Vörös, Kantor, Kotrba, Bögiová – III.A)

    Vulkány (Neuschwendtner, Gúthová – Sexta)

    Fairtrade (Stern, Lesnický, Simonová, Patocs – III.A)

    Topenie ľadovcov (Farkas, Fϋrjes, Ösziová – III.A)

    Elektrárne (Molnár, Hržič, Farkaszová, Szöllösyová, Minárik, Michálek – Kvinta)

    Recyklácia (Viktória Vajas – Prima)

    Klimatické zmeny (Dömeová, Grausová – Tercia)

    Zelené pohony (Motus, Csiba – Sexta)

    Vyvrcholením dňa bola netradičná módna prehliadka odevov z recyklovateľných a upcyklovateľných materiálov, ktoré pripravili triedy Príma, Sekunda, Tercia a Kvarta. Študenti nezapreli svoju kreativitu a predviedli naozaj neopakovateľné modely. Všetci ostatní  mohli hlasovať za najlepšiu módnu kolekciu a výherná trieda a jej „módni návrhári“ boli odmenení.

    Odborná predmetová komisia pre biológiu, chémiu a geografiu vyhodnotila jednotlivé prezentácie a udelila prvé tri miesta nasledovne:

    1.miesto: Attila Farkas, Chiara Eszter Fϋrjes, Andrea Ösziová

    2.miesto: Tomáš Motus, Attila Csiba

    3.miesto: Viktória Vajas

    Víťazi boli ocenení hodnotnými cenami a všetci ostatní zapojení študenti si za vynaložené úsilie odniesli malú pozornosť od Nadácie ZSE.

    Veríme, že podobne úspešnú aktivitu budeme môcť zorganizovať aj v budúcom školskom roku.

    Mgr. Zuzana Bálintová

     

    Fotogaléria

   • Naspäť na zoznam článkov