• Prezentácia projektov pre žiakov našej školy
   • Prezentácia projektov pre žiakov našej školy

   • 27.05.2021 10:03
   • Prezentácia projektov pre žiakov našej školy
   • máj 2021

    Prezentácia projektov pre žiakov školy

     

    Programovanie je zábava

     

    “Každý človek by sa mal naučiť programovať, pretože to ho naučí, ako myslieť. ” 

    Steve Jobs

     

    Programovanie je nástroj, pomocou ktorého môžeme robiť úžasné veci.

    Všetky veci, bez ktorých si už ani nevieme predstaviť svoj život (smartphone, aplikácie v počítači, inteligentné chladničky, bankový automat),  používajú určitý druh programovania. V podstate, softvér ovláda náš život.

    Čo ak by sme sa naučili a začali ovládať tieto programy podľa vlastnej vôle?

     

    Žiaci triedy Kvarta na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede sa nezľakli tejto výzvy. Dňa 4.mája, hneď po znovuotvorení školy, predviedli svojim spolužiakom, aké vedomosti si osvojili v tomto školskom roku na hodinách informatiky. Pomocou malých mikropočítačov (micro:bitov), ktoré naša škola získala koncom januára v rámci grantového projektu Enter, vyhláseného spoločnosťou Telekom, pod vedením učiteliek (PaedDr. Linda Bugárová, PaedDr. Monika Magyaricsová, PhD) informatiky v prostredí MakeCode-u a Pythonu naprogramovali tlačidlami ovládateľné  malé zariadenia.

    Prezentáciu projektov otvorila Mgr. Monika Sihelská, riaditeľka gymnázia. Dievčatá z triedy Kvarta smelo vystúpili pred svojich spolužiakov a učiteľov a na desiatich stanovištiach  vysvetľovali ako:

    - treba pospájať elektrické obvody,

    - treba správne zapojiť LED svetielka,

    - treba naprogramovať alarm v domoch,

    - diaľkovo ovládať krokomer a autíčka,

    - funguje jukebox,

    - možno nasimulovať základné funkcie smartphonu

    a ktoré látky sú elektricky vodivé.

    Po prezentácii diváci mali možnosť sami vyskúšať hotové diela, a takto sa rozhodnúť, ktorý projekt sa im páčil najviac. Po spočítaní diváckych hlasov za najzábavnejší a najzaujímavejší projekt sa zvolili autíčka s diaľkovým ovládaním. Nakoniec pani riaditeľka rozdala malé darčeky žiakom za úspešné projekty.

    Takto prvý deň v škole sa stal nezabudnuteľným zážitkom pre naše kreatívne žiačky a dúfame, že táto dobrá skúsenosť v nich ešte viac posilní sebadôveru, že aj keď sa nám zdá na prvý pohľad nejaký problém akokoľvek zložitý, dokážu ho vyriešiť.

     

              20210504_091408.mp4

   • Naspäť na zoznam článkov