• Girl’s Day - Deň žien a dievčat v IT na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede
   • Girl’s Day - Deň žien a dievčat v IT na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede

   • 12.05.2021 14:11
   • Girl’s Day, celosvetový deň žien a dievčat v IT !

    Deň žien a dievčat v IT na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede
   •  

     

    apríl 2021

    Deň žien a dievčat v IT na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede

    Medzinárodný deň žien a dievčat v IT sa oslavuje na celom svete vždy vo štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. V tomto roku pripadli oslavy na 22. apríla a vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehali podujatia buď online alebo s obmedzeným počtom zúčastnených.

    Takto sa to uskutočnilo aj na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede. Podľa aktuálnych usmernení v jednej triede mohol byť naraz iba obmedzený počet žiakov, preto v našej škole Deň žien a dievčat v IT prebiehal viac dní.

    Dievčatá z triedy Kvarta pripravili na túto akciu malé projekty pomocou sád micro:bitov, ktoré naša škola získala koncom januára 2021 v rámci grantového projektu Enter, vyhláseného spoločnosťou Telekom.

    Micro:bit je špeciálny programovateľný mikropočítač. Obsahuje displej, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Najlepšia na ňom je však možnosť pripájať ďalšie senzory a aktory - LED pásiky, reproduktory, motorčeky, čerpadlá, senzory pohybu, atď., a preto sú možnosti jeho využitia rôznorodé. Micro:bit je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Cez jednoduché pokyny v programovacích jazykoch ako Python, Scratch či Microsoft MakeCode je možné micro:bitom naprogramovať viacero zaujímavých funkcií, a takto žiaci môžu získať základné zručnosti nielen z programovania, ale môžu pochopiť aj to, ako veci fungujú. Navyše sa zlepšuje aj kreatívne myslenie detí vytváraním nových výsledných produktov.

    Naše dievčatá sa s veľkým elánom pripravovali na toto podujatie. Na online hodinách informatiky sa pod vedením učiteliek informatiky už od decembra zoznamovali so základnými príkazmi programovania v jazyku Python a online simulátorom micro:bitu. Takto sa pomocou LED diód vytvoril funkčný semafor, názorný pokus vodivosti materiálov na hodinu fyziky, kompas, krokomer, prehrávač pesničiek, autíčko s diaľkovým ovládaním.

    V rámci Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT sa do celoslovenského online podujatia, ktoré organizovalo občianske združenie Aj Ty v IT, zapojila naša žiačka Michaela Sitárová z Oktávy. Michaela sa už dávnejšie zaujíma o informatiku a plánuje pokračovať v štúdiu v odbore Aplikovaná informatika na STU v Bratislave.

    Medzi dôležité ciele nášho gymnázia patrí oboznámiť naše žiačky so svetom IT a moderných technológií. Spestrujeme hodiny informatiky a rozvíjame medzipredmetové vzťahy predovšetkým medzi informatikou, matematikou a fyzikou. Chceli by sme aj dievčatám otvoriť a predstaviť zaujímavý svet moderných technológií a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im tento sektor ponúka.

    PaedDr.Monika Magyaricsová, PhD.

    koordinátorka projektu.

                   

   • Naspäť na zoznam článkov