Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2100404980 učebnice 760,00 s DPH 23.11.2021 Orbis Piktus Istropolitána Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 24.11.2021
Faktúra 20211116 drobný materiál 61,79 s DPH 19.11.2021 Arpad Bódis - Barbadens Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 23.11.2021
Faktúra 113792112 služby počítačovej siete 150,00 s DPH 16.11.2021 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 18.11.2021
Faktúra 2126437 učebnice 111,00 s DPH 15.11.2021 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 18.11.2021
Faktúra 1052145960 elektrická energia 276,87 s DPH 12.11.2021 MAGNA E.A. s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 18.11.2021
Faktúra 21268 revízia 606,00 s DPH 10.11.2021 KMKLIMA s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 12.11.2021
Faktúra 1202112139 prenájom telocvične 37,14 s DPH 08.11.2021 Z+M servis a.s. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 09.11.2021
Faktúra 112021 tepelná energia 1 144,49 s DPH 08.11.2021 SOUTHERM s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 10.11.2021
Faktúra 8293674551 telekomunikačné služby 51,01 s DPH 08.11.2021 Slovak Telekom a. s. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 10.11.2021
Faktúra 8293694978 telekomunikačné služby 17,00 s DPH 08.11.2021 Slovak Telekom a. s. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 10.11.2021
Faktúra 121210719 vodné a stočné 222,00 s DPH 08.11.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 10.11.2021
Faktúra 2021100067 strava žiakov 830,96 s DPH 08.11.2021 GASTRO DS s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 10,11,2021
Faktúra 2021100068 strava zamstnancov 259,92 s DPH 08.11.2021 GASTRO DS s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 10.11.2021
Faktúra 2121061582 učebnice 259,22 s DPH 05.11.2021 Libristo Media s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 09.11.2021
Faktúra 202107066 strava zamstnancov 13,69 s DPH 05.11.2021 GASTRO DS s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 09.11.2021
Faktúra 202107067 strava zamstnancov 37,00 s DPH 05.11.2021 GASTRO DS s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 09.11.2021
Faktúra 1012163803 elktrická energia 143,54 s DPH 02.11.2021 MAGNA E.A. s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 03.11.2021
Faktúra 1027109 pracovná odev 118,21 s DPH 25.10.2021 DUAL BP s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 27.10.2021
Faktúra 210010 prenájom telocvične 300,00 s DPH 22.10.2021 Základná škola Smetanov háj Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 27.10.2021
Faktúra 202102 workshop pre ped. zam. 430,00 s DPH 22.10.2021 Empowering s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Sihelská riaditeľka školy 27.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1355