Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 8200001807 telefónny poplatok 937,12 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom a. s. Ing. Miloš Hajduk riaditeľ školy
Faktúra 1051918510 elektrická energia 91,01 s DPH 12.07.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 8238668990 telefónne poplatky 19,67 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 8238665062 telefónne poplatky 51,36 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 190913 toner 218,37 s DPH 06.08.2019 CanTon spol. s r. o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 1011943217 elektrická energia 183,24 s DPH 05.08.2019 MAGNA E.A. s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 190801 projektová dokumentácia "Výstavba telocvične" 7 920,00 s DPH 01.08.2019 LINEAR PROJEKT, s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 19269 služby BOZP 40,00 s DPH 01.08.2019 Mária Bíróová Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 4702019 služby PO 51,00 s DPH 24.07.2019 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 19068 revízia EPS 240,00 s DPH 12.07.2019 Daniel Matušek - MATSYS Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 092019 vodné a stočné 222,00 s DPH 15.08.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 0719125148 kancelárska stolička 85,00 s DPH 12.07.2019 JYSK s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 722019 vypracovanie znaleckého posudku 475,00 s DPH 12.07.2019 Ing. Jolán Németh Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 200275981 vodné a stočné 222,00 s DPH 09.07.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 8236538648 telefónne poplatky 52,13 s DPH 09.07.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 8236533579 telefónne poplatky 15,79 s DPH 09.07.2019 Slovak Telekom a. s. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 072019 tepelná energia 971,76 s DPH 09.07.2019 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 19010951 nájomné EPS 162,29 s DPH 03.07.2019 FANIT s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 22082019 odborný seminár 35,00 s DPH 09.08.2019 Kantorka, n.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
Faktúra 92019 tepelná energia 971,76 s DPH 15.08.2019 SOUTHERM s.r.o. Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/1355