Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2015
Zmluva Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy s DPH 30.03.2021 BRL Sweet s.r.o. Gymnázium Ladislava Dúbravu Mgr. Monika Sihelská riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2014
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2013
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2012
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2018
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2019
Zmluva O dielo - projekt s DPH 03.07.2019
Zmluva O spracúvaní osobných údajov s DPH 15.05.2018
Zmluva Dodatok týkajúci sa GDPR s DPH 07.06.2018
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2017
Zmluva O nájme nebytových priestorov s DPH 28.09.2016
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 30.06.2016
Zmluva O poskytovaní služby s DPH 25.08.2015
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu 990,00 s DPH 03.12.2020 Nadácia Pontis
VO: Súhrnná správa Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH s DPH 31.12.2016
Zmluva Zmluva - stravovanie s DPH 25.08.2020
Zmluva mandátna zmluva s DPH 21.05.2020 BLR Sweet s.r.o.
Zmluva Služby mobilného operátora s DPH 03.09.2012
Zmluva Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany s DPH 13.03.2006
zobrazené záznamy: 1-20/1355