Navigácia

Naša škola

O našej škole

 

Štúdium na gymnáziu, vzhľadom na svoju širokospektrálnosť a hĺbku, je najvhodnejšou prípravou na štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole, nadstavbové štúdium či iné formy pomaturitného vzdelávania.

Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnom štúdiu a v 8-ročnom štúdiu. V štvorročnom štúdiu študujú žiaci po ukončení 9.ročníka ZŠ a v osemročnom štúdiu po úspešnom ukončení 5.ročníka ZŠ

V súčasnosti má naša škola 10 tried, z toho je 7 tried v osemročnom štúdiu, ktoré je zamerané na výučbu cudzích jazykov a 3 triedy v štvorročnom štúdiu.  Na škole sa vyučujú 3 cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk). Škola podľa záujmu žiakov ponúka vo vyšších ročníkoch v obidvoch formách bohatý výber voliteľných predmetov. Žiaci majú možnosť pracovať v rôznych krúžkoch zameraných na šport, jazyky, prácu s počítačom, internet, grafológiu, divadlo, matematiku a pod.

Počítadlo

Počet návštev: 1457870