• Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      pozorne sledujeme informácie ohľadom návratu do škôl. Momentálne s istotou vieme len to, že 11.1.2021 pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania. O ďalších opatreniach a postupoch Vás budeme priebežne informovať.

     • Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu Renáte Vodnyánszkej

     • Pamätný list sv. Gorazda a župné štipendium - za mimoriadne výsledky dosiahnuté v športovej oblasti v celoštátnom i medzinárodnom meradle.

      Renáta v roku 2019 získala 5 titulov majsterky Slovenska v skoku do diaľky, dvakrát vyhrala medzištátne stretnutia a podarilo sa jej prekonať slovenský rekord v skoku do diaľky pätnásťročných dievčat. Renáta svojimi vynikajúcimi výsledkami prispela k rozvoju športu Slovenskej republiky.