• 2%

    • Milí rodičia, absolventi a priatelia školy,

     i tento rok sa na Vás obraciame so žiadosťou o darovanie 2% dane
     z príjmu pre Gymnázium. Ak máte záujem o pomoc škole, čítajte celý
     článok a dozviete sa viac.

     Ďakujeme!

     Údaje k poukázaniu 2% z dane:
     názov organizácie : Občianske združenie SRRZ - RZ pri Gymnáziu
     právna forma: občianske združenie

     sídlo: Smetanov háj 285/8, 929 01

     Dunajská Streda

     IČO: 173196170533

     Za 2% alebo 3% Vašej dane, ktoré nášmu združeniu poukážete Vám srdečne
     ďakujeme.
     Vážení rodičia a priatelia školy,
     napriek dnešnej ťažkej situácii s pandémiou COVID-19 sa mnohí z Vás
     rozhodli pomôcť škole odvedením 2% alebo 3% zo svojich daní na účet nášho
     občianskeho združenia. Z takto získaných finančných prostriedkov sme počas
     uplynulých rokov zabezpečili väčší počet počítačov, začali sme obnovovať
     školský nábytok a mohli sme nakúpiť množstvo učebných pomôcok,
     športových potrieb, podporiť účasť detí na rôznych súťažiach a pod. Za túto
     pomoc Vám opätovne ďakujeme.
     Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% alebo
     3% zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu v zmysle zákona
     595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli
     využiť na ďalšie zlepšovanie vzdelávacích a pracovných podmienok našich
     detí.
     V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť škole, vyplňte Vyhlásenie a
     Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
     Tlačivo môžete nájsť v prílohe tohoto mailu a stiahnuť si ho.
     Za Vašu pomoc, že Ste sa rozhodli pomôcť aj napriek ťažkej situácii Vám
     vopred ďakujeme.

     Monika Zsoldosová
     Predsedkyňa RRZ

     Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf


    • Členský príspevok 

    •  

     Návrh rozpočtu na školský rok 2021/2022

     ako i členský príspevok na jedného žiaka vo výške 30,- EUR, 2 a viac detí vo výške 40,- EUR.

     Rodičia tento príspevok môžu zaplatiť nasledovne:

     1 dieťa: 1. polrok 15,- EUR, 2. polrok 15,- EUR,

     2 a viac detí: 1. polrok 20,- EUR, 2. polrok 20,- EUR.

     Návrh na hygienické potreby na školský rok 2020/2021 vo výške 10,- EUR.

     Rodičia tento príspevok môžu zaplatiť nasledovne:

     1.polrok 5,- EUR, 2. polrok 5,-EUR.

     Tieto príspevky je možné zaplatiť triednym učiteľom, alebo na účet rodičovského združenia:

     SK56 0900 0000 0000 2187 4532

   • zatiaľ žiadne údaje